Yönetim Politikamız

Enerji Yönetim Politikası

Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Ekibi olarak vizyon, misyon ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz “Enerji Yönetim Sistemi” ile dünya konteyner taşımacılığının bölgesel lojistik üssü olarak yüksek standartlarda liman hizmetleri sunmayı ve tüm paydaşlarımıza sürdürülebilir değer yaratmayı amaçlıyoruz;

1-  Faaliyetlerimizi yürütürken enerji kullanımını, tüketimini ve verimliliğini etik ilkelere, limancılık ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata, standartlara ve diğer şartlara uygun olarak gerçekleştirmeyi,

2-  Liman hizmetleri yönetimi, alt yapısı ve teknolojileri konusunda enerji verimliliğini dikkate alarak sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,

3-  Satınalma süreçlerimizde enerji verimliliği gözetilmiş ürünlerin, enerji verimli teknolojilerin, uygulamaların tercih edilmesi ve hizmetlerin temin edilmesi,

4-  Faaliyetlerimizde operasyonların sürekliliğini sağlarken kullandığımız enerji tüketimlerini sürekli ölçerek, enerji verimliliğinin sürekliliğini sağlamayı,

5-  Enerji yönetimi ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirmeyi ve yönetmeyi,

6-  Enerji verimliliğini arttıracak uygun metotlar geliştirerek karbon ayak izimizi düşürmeyi,

7-  Tüm süreçlerimizde, enerji yönetim sisteminin performansını sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,

8-  Çalışanlarımızın enerji verimliliği ve enerji tasarrufu konularındaki farkındalığını arttırmayı ve gerekli kaynakları sağlamayı taahhüt ediyoruz.

                                                                                                                                                                      Kaan ANUL
                                                                                                                                                                              CEO

Entegre Yönetim Sistemleri ve Kaza Önleme Politikamız

Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Ekibi olarak vizyon, misyon ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemleri ile dünya konteyner taşımacılığının bölgesel lojistik üssü olarak yüksek standartlarda liman hizmetleri sunmayı ve tüm paydaşlarımıza sürdürülebilir değer yaratmayı amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda;

1-  Faaliyetlerimizi mevzuata, etik ilkelere, limancılık ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirmeyi,

2-  Liman hizmetleri yönetimi, alt yapısı ve teknolojileri konusunda kendimizi sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,

3-  Yaptığımız işleri mükemmelleştirmek, müşteri beklentilerine en üst düzeyde hizmet edecek yaratıcı ve yenilikçi uygulamaları hayata geçirmeyi,

4-  Kazaların önlenmesi, muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi için, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korunmayı sağlamayı,

5-  Teknolojik gelişmeler ve kuruluş içinde yaşadığımız deneyimler ile başka kuruluşlarda meydana gelen kaza potansiyeli olan olaylar ile ilgili bilgileri temin ederek, kuruluş içinde riskleri değerlendirmeyi,

6-  Kaza durumunda tüm seviyedeki görev ve sorumlulukları tanımlamayı ve acil durumlarda sorumlulukları bulunan tüm çalışanlarımıza ve alt-işverenlerimize eğitim vermeyi,

7-  Tehlikeli maddelerin operasyonu da dahil olmak üzere, riskleri kabul edilebilir bir seviyeye indirecek şekilde yönetmeyi,

8-  Operasyonun tüm bileşenlerindeki tehlikeleri tanımlamak ve ortadan kaldırmak amacı ile tüm süreçlerde sistematik değerlendirme yapmayı,

9-  Kazaların insan ve çevre sağlığına olan etkilerini azaltmaya yönelik acil durum planları yapmayı ve planları sistematik olarak gözden geçirmeyi,

10- İş kazalarını, meslek hastalıklarını önlemeyi ve iş güvenliği performansımızı sürekli iyileştirmeyi,

11- Faaliyetlerimiz sırasında ortaya çıkan olumsuz çevresel etkilerin önüne geçmeyi,

12- Yaptığımız işlerde sürdürülebilirlik boyutunu ön planda tutmayı, çevre, toplum ve insan sağlığına katkıda bulunmayı,

13- Çalışanlarımızın farkındalığını arttırarak Yönetim Sistemleri Standartlarının gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

Sertifikalarımız

Sürdürülebilirlik Raporu