Sık Sorulan Sorular

Limanımızda gemiden konteyner tahliye / yükleme işlemlerinin yanı sıra açık yük ve genel kargo yüklerinin elleçlenme operasyonları ve dahili kabotaj iskelemizde de ro-ro gemileri ile blok mermer,vs tahliye işlemleri yapılmaktadır.

Konteyner Muayene ve Numune Alma Hizmeti;

Konteynerin içindeki eşyaların,mükelleflerinin yazılı beyanlarına uygunluğunu tespit etmek için,gümrükçe konteynerin açılarak kontrol edilmesidir.

Konteyner Tam Tespit Hizmeti;

Eşya beyanının uygunluğunun tespiti açısından gümrükçe Konteynerin içerisindeki eşyaların konteynerdan boşaltılarak eşya tespitinin yapılması veya malların sayılmasına müteakiben tekrar konteynere yüklenmesi işlemidir.

Konteyner İç Dolum İşlemi ;

Konteyner, müşterilerin talebi ve beyanı doğrultusunda cfs sahasında gümrük işlemlerine müteakiben içinin doldurulması ; palet, koli ,vs..türü kapların konteyner içerisine düzenli ve planlı bir şekilde istiflenmesi operasyonudur.

Konteyner İç Boşaltım İşlemi;

Konteynerdeki eşyanın ,gümrük ve liman prosedürlerinin tamamlanmasına müteakip müşteri veya temsilcileri(gümrük müşavirleri) nezaretinde içindeki eşyanın işçi veya forklift kullanılarak boşaltıması ve araca yüklenmesi operasyonudur.

Konteyner Tartım Hizmeti;

Konteynerin istiften araca yüklenerek sözkonusu yüklerin beyanlarına uygunluğunun tespiti için yapılan tartım işlemidir. Konteynerin tartılması için Gümrük Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü, Konteynerin acentesi, konteyner içerisindeki yükün alıcısı veya nakliyeci firması tarafından ilgili hizmet talebi yapılabilinir.

Konteynerin Ambara Aktarılması Hizmeti;

Parsiyel konteynerler için forwardır talebine istinaden Konteynerin istiften liman araçları ile ambar önüne aktarılması hizmetidir.

İlgili hizmetin talep aşamasında açma kapama tutanağı ilk etapta gümrük muayene memurlarına kaşelettirilir. Daha sonra tahakkuk servisimizde sisteme işlettirildikten sonra liman müşteri hizmetleri departmanlığından randevu sırası almak gerekir. İlgili sıra verildikten sonra akşam vardiyesinde konteynerlere iş emri verdirilerek sahalara aktarılmaları sağlanmaktadır. Randevu günlerini liman yoğunluğu ve saha kapasiteleri belirlemektedir.

Komple konteynerinizin ambarımıza boşaltılması için aşağıdaki işlemlerin tamamlanması gerekmektedir.

» Kumport liman işletmesine hitaben firma antetli kağıdına konteyner boşaltma gerekçesini belirten yazı,

» Konşimento ve vekaletname fotokopisi (2’şer adet ),

» Konteyner açma kapama tutanağı,

» Depozito bedeli, ambara alınmak istenen yükün miktarına ve alınma amacına göre Proje İş Geliştirme departmanımız tarafından belirlenmesinin ardından Vezne servisimize yatırılır.

»Taahhütname yazısı ( Ambar servisimizde formu mevcuttur ) doldurulacaktır.

Zati eşya şahıs adına yurt dışından limana geldiğinde ilgili eşyanın çıkış işlemleri için;

İlk etapta mal sahibi Ambarlı Gümrük Müdürlüğüne hitaben ithalatını gerçekleştireceğini belirtir dilekçe ile eşya listesini yazarak müracat eder. Gümrük Müdürlüğünde bu dilekçesine kayıt ve havale işlemlerini yaptırdıktan sonra sıra Gümrükten beyannemesini döküp tescilletmesine gelecektir. Daha sonra ilgili beyannemeyi Gümrük muayene memuruna ibraz eder. Böylelikle muayene memuru gerek gördüğünde konteynerde olan veya ambara alınan zati eşyanın fiili kontrolünü yaptıktan sonra beyannemeyi kapatır. Eşyanın çıkışı için Ambar gümrük memurundan malın çıkışı için kapı kağıdı kestirilerek liman işletme memurundan düşüm işlemleri yapıldıktan sonra eşyanın çıkışı için limana kapı girişe araç plakası yazdırılarak araç içeri aldırılır. İlgili eşya ambarda ise araç ambar cfs sahasına aldırılır. Eşya konteyner içerisinde ise malın iç boşaltımı yapılarak araca yüklenir. Muhafaza kaydı yapıldıktan sonra eşya kapı kağıdı ile kapıdan çıkış işlemini gerçekleştirmektedir.

Zati eşya çıkışı için gümrükte hazırlanması ve gümrüğe sunulması gereken belgeler;

Gümrükte hazılanan belgeler;

Dilekçe,Eşya listesi Beyanname

Gümrükte İstenecek Belgeler;

Nakil belgesi, Giriş -çıkış listesi, Pasaport (aslı) İkametgah Vukuatlı Nufüs Kayıt Örneği
Evli ise Eşinin pasaportu (aslı)

Firmanın vergi levhası ve firma antetli kağıdına firma adres unvan bilgileri yazılı olarak ardiye@kumport.com.tr  vgm@kumport.com.tr musteri@kumport.com.tr adresimize mail yoluyla iletilmesi gerekmektedir.

1)Devir işlemlerinde aşağıda örneği bulunan (devreden ve devralan firmalara ilişkin) taahhütname antetli kağıda hazırlanarak devreden ve devralan firma yetkilileri tarafından (gümrük müşaviri imzası kabul edilmemektedir) ıslak kaşe ve imzalı olarak,

2)İmzalayan firma yetkilisine ait imza beyannamesi ve vekaletname

3)Yurtiçi faturasının aslı (faturanın arkasına devir yapıldığına dair kaşe vurulmakta olup, devirden sonraki işlemler faturanın önlü arkalı fotokopisiyle devam etmektedir)

4)Invoice fotokopisi

5)Ordino fotokopisi


* Devir Alan Taahhütname Örneğini indirmek için tıklayınız.

* Devir Eden Taahhütname Örneğini indirmek için tıklayınız.

Fatura Düzenlenmesi

İlgili evrağın beyannamesi kapandıktan sonra işlemlerin takibini yapan gümrükçü veya firma çalışanı, Süper vezne biriminden sıra numarası alarak fatura düzenletme işlemini gerçekleştirir.

Fatura Ödemesi  

Banka yoluyla, nakit olarak, kredi kartıyla yapılabilmektedir.

Bilinmesi gereken hususlar

•  Banka yoluyla havale/eft yapılırken açıklama kısmına, beyannamedeki firma ünvanının yazılması yeterlidir.

•  Nakit tahsilat, günlük 7.000 TL 'ye kadar yapılabilmektedir.

•  Kredi kartıyla ödemelerde gümrük firmasının veya firma kartının önceden sisteme kaydının yapılması ve bu kaydın kaşe-imzalı dilekçe şeklinde tarafımıza işlem öncesinde ulaştırılması gerekmektedir.

1- Açma - Kapama Tutanağı (Muayene Memuru kaşe-imzalı )

2- Türkçe SDS formunun fotokopisi Firma Kaşeli – imzalı olacak.

2- SDS formunu imzalayan Firma Yetkilisinin imza sirkülerinin fotokopisi

3- Beyanname fotokopisi varsa devam formları

4- Konşimento fotokopisi.

5-İhracat yanıcı tehlikeli yüklerde  konteyner  ve konteyner ambalaj belgesine ait tehlikeli maddelerin beyanı - 20 numaralı hanenin onaylı şekli ile fotokopisinin teslim edilmesi gerekmektedir.Declaratıon Of Dangerous goods In Contaıner & Contaıner Packıng Certıfıcate ( For Multımodal Transport )  EK-1                                                                                        

Veya

İhracat yanıcı tehlikeli yüklerde

 Konteyner ambalaj sertifikasının fotokopisinin teslim edilmesi gerekmektedir

.

Contaıner Packıng Certificate   EK-2

6-SDS formunun aslı (Firma ıslak kaşe – imzalı) elleçleme gününde CFS yetkililerine teslim edilecek.

Tehlikeli yük konteynırlarına IMDG CFS Sahasında hizmet verilmektedir.

Not: Evrakların en geç 16:00’a kadar Müşteri Hizmetleri Departmanımıza teslim edilmesi gerekmektedir.

Tehlikeli yük Konteynırlarına IMDG CFS Sahasında hizmet verilmektedir.

Pazartesi-Perşembe 08:00/17:30

Cuma 08:00/11:45 (öğleden sonra hizmet verilmeyecektir)

Cumartesi 08:00/17:30 saatleri arasında yapılacaktır.

Vgm Tartım talebi için yapılması gerekenler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

1-      Tarafınızdan www.kumport.com.tr, Online İşlemler menüsünden, Vgm Ön Talep Liman içi veya Liman dışı seçeneklerinden biri seçilerek VGM talep oluşturulur.

2-      Sistemden oluşturulan VGM talebine istinaden ödeme yapılır. (Cari hesaba mahsuben haftalık/aylık ödeme yapabilirsiniz)

3-      Talep ve Ödeme eşleştirilerek, tarafımızdan faturanız düzenlenir.

4-      Limana dolu giren konteynırların tartım sonucu; dolu nakliye aracının liman kantarına dolu girmesi ve limandan çıkış yapmadan önce aracın tekrar boş olarak kantara girmesi gerekmektedir. Bu süreç tamamlandığında VGM değeri oluşacaktır.

5-      Limanda dolum yapılan konteynırların tartım sonucu; konteyner dolumunun tamamlandığı gece konteyner istife kaldırıldıktan sonra web sitemizden görüntüleyebilirsiniz.

6-      Düzenlenen faturalar; E-Fatura sistemi üzerinden (KEP) gönderilir, matbu faturalar ise cuma günleri toplu olarak firma adreslerine kargo ile gönderilir.

 

* Ön talepler sadece fatura düzenlenebilmesi için istenmektedir.

* Limana giriş yapan aracınızın dolu ve boş olarak tartılması için lütfen nakliyecinize gerekli hatırlatma da bulunmayı unutmayınız!

* İşlemlerinizin daha hızlı yapılabilmesi için cari hesabınızda para bulundurmanız uygun olacaktır.

* Ödemeleriniz için IBAN No: TR680006701000000018693296 nolu hesap numaramıza, açıklama Firma Vergi Numarası, VGM, Firma Ünvanı belirterek havale/EFT yapmanız yeterlidir.

* VGM işlemlerinin aksamaması için yapılan ödemelerinin belirtilen şekilde yapılması gerekmektedir. (Havale/EFT açıklama kısmında vergi numarası bulunmayan dekontlarda, firma liman işletmemize antetli kağıdına virman yazısı yazmanız gerekmektedir  “Yapılan ödemenin  xxxxxxxxxx vergi numaralı x firmanın VGM  hesabına işlenmesi” şeklinde havale@kumport.com.tr mail adresine virman dilekçenizi göndermenizi rica ederiz.)

Hesap bilgilerimize http://www.kumport.com.tr/tr-TR/banka-hesap-bilgileri/313662 linkinden ulaşabilirsiniz.

Vgm ile ilgili sorularınız için mail adresimiz:

vgm@kumport.com.tr

1. Fumigasyon yapacak operatörün Zirai Karantinalar Genel Müdürlüğü'nden verilmiş “Fumigasyon Operatör Belgesi”

2. Fumigasyon yapacak firmanın Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alacağı “Fumigasyon Ruhsat Belgesi”

3. Kıyı tesisine girişten en az 4 saat önce Liman Başkanlığı’na verdiği bildirimin fotokopisi (Bildirim saati evrakta olmalı ve aşağıdakileri içermelidir. Liman Başkanlığı onayı olmalıdır.)

a) Konteyner numarası,

b) Fumigasyonun ya da gazdan arındırmanın yapılacağı kıyı tesisinin ticaret unvanı,

c) Fumigantın adı ve kullanılan/kullanılması öngörülen miktarı,

d) Fumigasyon ya da gazdan arındırmanın uygulama yöntemi,

e) İşlemin başlaması planlanan tarih ve saat,

f) Fumigasyon ruhsat belgesinin sureti.

4. Fumigasyonun kıyı tesisinde yapılması ve konteynerin kara yoluyla liman dışına çıkacak olması durumunda çıkmadan önce gaz ölçümü, analiz raporu (gaz cinsi, ölçüm değerleri, yer, tarih, saat) gösteren sertifika

5. Konteynere atılacak/uygulanacak ilaca ait Türkçe SDS formu (SDS formu ıslak imza, kaşe ve SDS formunu imzalayan firma yetkilisinin imza sirkülerinin fotokopisi)

6. Fümigasyon sonrası risk analizi değerlendirmesi yapılacaktır. (Fumigasyon işlemini yapan yetkili firma operatörü aynı zamanda risk değerlendirmesini limanımızda yapabilir.)

7. Kıyı tesisi dışında fümigasyon yapılmış yük taşıma birimleri için anılan yük taşıma birimine, fümigasyonu yapan fümigasyon operatörü, kıyı tesisinde risk değerlendirmesi ve gazdan arındırma işlemleri yapamayacaktır.

8. Fumigasyonu yapan firma, fumigasyonu yaptıktan sonra işlemin yapıldığına dair “Fumigasyon Sertifikası” düzenleyerek aynı gün liman işletmesine teslim edecektir.

9. Risk analizi yapacak yetkilendirilmiş kuruluş, yapacağı değerlendirme neticesinde alana güvenli giriş izin formu düzenleyecektir.

10. Fumigasyon ve gazdan arındırma işlemleri için Ambarlı Gümrük Müdürlüğüne bağlı ASB servisinden izin yazısı alınması gerekmektedir.

Liman İçinde Çalışacak Olan Personel İçin Gerekli Belgeler:

* Limana girecek personel için, firmanın antetli kağıdına “Mülki İdare Amiri'ne atfen yazı”
* Limana girecek personel için, şirketimizin antetli kağıdına yazacağımız “ilgili firmanın limanda çalışmasında ve girişinde sakınca bulunmamaktadır” şeklinde dilekçesi
* Personelin kimlik fotokopisi, şoför ehliyeti.
* Personel işe giriş sigorta bildirgesi
* Personel 1 aydan uzun süreli aynı işinde çalışmaktaysa; son aya ait sigortalı hizmet dökümü
* Deniz polisi GBT kayıtlarını sorguladığından ayrıca adli sicil kaydına gerek yoktur

* Personelin liman içerisinde yapacağı çalışmayla ilgili sertifika, Mesleki Yeterlilik Kurumundan alınmış belge, mesleki diploma. (Milli Eğitim Bakanlığından alınan 40 saatlik ve benzeri belgeler geçerli değildir.)

*  En az 12 saat olarak düzenlenmiş İş Sağlığı Güvenliği belgesi. Güncel tarihli(son 2 yıl içerisinde alınmış), kaşeli ( İSG BELGESİ ) – Yüksekte çalışma yapılacak ise ayrıca +4 saat YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİM BELGESİ

*  İşe giriş periyodik muayene formu EK-2 (son 3 yıl içerisinde alınmış iş yeri hekimi onaylı, kaşeli, imzalı, güncel)

Araç ile giriş yapılacak ise gerekli belgeler:

  • Araç trafik sigortası,

  • Araç ruhsatı,

  • Araç muayene formu,

1- Acentanın ek dolum işlemi görecek konteyner için ilgili birimlere bilgilendirme maili göndermesi gerekmektedir.

(Mailde masrafların kime ait olduğu ve ek dolum işleminin yapılması planlanan tarih bilgisinin belirtilmesi önem arz etmektedir)

2- Firma temsilcisinin ardiye departmanından almış olduğu açma kapama tutanağı ve ek dolum (yükleme  ordinosunu ) evrağını gümrük memuruna imzalatması ve Müşteri Hizmetleri Departmanı'ndan randevu alması gerekmektedir.

Gün içerisinde talep edilen ek dolum konteynerleri için operasyon ve sahanın müsaatlik durumuna göre (yukarıda belirtilen süreçlerin tamamlanmasına istinaden) saat 17:30'dan sonra, ilgili sahaya aktarma işlemi gerçekleştirilerek hizmet verilecektir.

Liman sahalarımıza giriş yapacak survey personeline ait evrakların işlemden bir gün öncesinde yapılacak iş hakkında kısa bilgi ( iç dolum, blok mermer dolum, iç boşaltım vs. ) veya faaliyette bulunacakları gemi hakkında ki bilgilerin  guvenlik@kumport.com.tr / ticaret@kumport.com.tr / sec@kumport.com.tr / musteri@kumport.com.tr adreslerine iletilmesi gerekmektedir.

 

 E-devlet sorgulama ekranından “ DENİZ GÖZETİM YETKİLİ TANITIM BELGESİ “ alınarak yukarıda belirtilen mail adreslerine “bir gün öncesinde “ iletilmesi gerekmektedir.

 Liman İçinde Çalışacak Olan Personel İçin Gerekli Belgeler:
* Limana girecek personel için, firmanın antetli kağıdına “Mülki idare amirine atfen yazı”
* Limana girecek personel için, şirketimizin antetli kağıdına yazacağımız “ ilgili firmanın limanda çalışmasına ve  girişinde sakınca bulunmamaktadır” şeklinde dilekçesi
* Personelin kimlik fotokopisi
* Personel işe yeni giriş ise; sadece işe giriş sigorta bildirgesi
* Personel 1 aydan uzun süreli aynı işinde çalışmaktaysa; son aya ait sigortalı hizmet dökümü
* Deniz polisi GBT kayıtlarını sorguladığından ayrıca adli sicil kaydına gerek yoktur.

Limana Giriş Yapacak Olan Araçlar İçin Gerekli Belgeler
* Araç ruhsat fotokopisi
* Aracın trafik sigorta fotokopisi
* Aracın muayene belgesi fotokopisi. Bu evraklara ek olarak kontrol ve sorumluluğumuzda olan konulara ait 6331 sayılı kanun kapsamında aşağıdaki evrakları temin etme yükümlülüğümüz de bulunmaktadır.
* 6331 sayılı İSG Kanuna hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş İş güvenliği eğitimi belgesi
* 6331 sayılı İSG Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş sağlık raporu
* Vinç vb. iş makinaları için ekipmanın teknik periyodik kontrol belgesi
* Yine iş ekipmanları operatörleri için operatörlük belgesi
* Sertifika (Yapacağı işe bağlı olarak gerekli sertifika veya ehliyet)
* Sabıka Kaydı
* İsg Eğitim Kayıtları

Gümrüklü sahaya giriş yapabilmek gerekli olan genel bilgi ve belgelere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

 

Gümrüklü Sahaya Giriş | KUMPORT LİMAN İŞLETMELERİ

1.Boş konteyner acentenizin (iç dolum olacak konteyner) eşya görselleri ve detay bilgileri ile Kumport Ticaret servisinden e-postayla onay alınmalıdır.
2.Ardiye servisinden faturalama sonrası iç boşaltım iş emri ve açma kapama tutanağı alınmalıdır.
3.Dolum yapılacak konteyner için VGM talebinin yapılması sonrasında konteyner için yükleme ordinosu alınması gerekmektedir.
4.Gümrükten alınacak konteynerden konteynere aktarma yazısında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekmektedir:

       -Eşyaların geldiği ve gideceği ülke
       -Ürün cinsi ve HS kodu
     -İlgili yazıya ‘’Konteynerlerin serim pozisyonuna göre aktarma gerçekleşecektir.’’ açıklamasının eklenmesi gerekmektedir.

5.Konşimento ve beyanname fotokopisi
6.Yukarıda belirtilen evrak fotokopileriyle Müşteri Hizmetlerine başvuru sırasında ilgili evrak fotokopilerinin teslim edilmesi ve konteynerden konteynere aktarma olacağı ile ilgili bilgi verilmesi gerekmektedir.
7.Cumartesi mesaili olarak yapılacak işlemler öncesinde Müşteri Hizmetlerin ön onay alındıktan sonra Gümrük Müdürlüğü’nden alınan mesai makbuzları ile Müşteri Hizmetlerine başvuru yapılması gerekmektedir.

Tehlikeli yük evrak kontrolü ve bilgi talebi için B kapı bölgesinde bulunan çözüm masası ile iletişime geçebilirsiniz. (cozummasasi@kumport.com.tr - 0212 866 83 00 8723/8724/8725)

Çözüm masası tarafından ihracat konteyner giriş sırasında istenen evraklar aşağıdaki gibidir.

Konteyner BOX (normal) ise;

-          ADR Tehlikeli Madde Taşıma Evrakı

-          Güvenlik Bilgi Formu (MSDS)

-          Çok Modlu Taşıma Formu (Multimodal Dangerous Goods Form) ya da Paketleme Evrakı 

Konteyner TANK ise;

-          ADR Tehlikeli Madde Taşıma Evrakı

-          Güvenlik Bilgi Formu (MSDS)

Çözüm masası tarafından ithalat konteyner çıkış sırasında istenen evraklar aşağıdaki gibidir. 

Konteyner BOX (normal) ise;

-          ADR Tehlikeli Madde Taşıma Evrakı 

Konteyner TANK ise;

-          ADR Tehlikeli Madde Taşıma Evrakı

 

Dolu konteyner, elleçleme de 45 tona kadar elleçleme yapılabilinmektedir.

Boş konteyner elleçleme operasyonlarında 8 tona kadar elleçleme yapabilecek ekipmanlarımız mevcuttur.

Gemi tahliye ve yükleme operasyonlarında 104 ton kapasiteli vinçlerimiz mevcut olmakla birlikte büyük parça halinde gelen yüklerde 90-95 tona kadar bu vinçlerle elleçleme yapmak mümkündür.

Liman CFS sahalarında iç dolum ve iç boşaltım işlemlerinde ağır tonajlı yükler için 16 ton ve 35 ton elleçleme yapabilecek forklift mevcuttur.

Kumport Liman İşletmeleri 2 gümrüklü sahadan oluşmaktadır. Kumport liman sahası olarak adlandırılan Geçici Depolama Alanı Gümrük Ambar Kodumuz; G0058'dir. Kumport Lojistik Park (KLP) olarak adlandırılan Geçici Depolama Alanı Gümrük Ambar Kodumuz : G0281'dir.

Hesaplama öncesinde; Konteyner numarası, parsiyel yük (ambar) ise kap, kilo, forwarder ve konşimento numarasının hazır edilmesi gereklidir.

Konteyner Ardiyesi

Konteynerın çıkış yapacağı,İç boşaltım,Ambara boşaltım,mahrece iade gününe kadarki oluşacak masraflar, limanda almış olduğu hizmetler ve çıkarken istenmesi halinde oluşacak hizmetleri kapsar.

Konteyner Ardiye Hesaplaması                           

Web Sitemizden, 0212 866 83 00 - 3'ü tuşlayarak Çağrı Merkezi'mizden, Müşteri Hizmetleri Ofisi'nden, Kumport mobil uygulamamızdan veya Limanımızda bulunan  kiosk cihazları  üzerinden yapılabilmektedir.

Belirtilmesi gereken hususlar

» Konteynerın nasıl çıkış yapacağı bilgisi, (Kapı çıkış, İç boşaltım, Ambara Boşaltım, Mahrece iade)

» Hangi gün çıkış yapacağı bilgisi,

» Müşteri kendi aracıyla tartı yaptıracaksa, bilgisinin verilmesi.

Parsiyel Yük (Ambar) Ardiyesi

0212 866 83 00 - 3'ü  tuşlayarak Çağrı Merkezi'mizden veya Müşteri Hizmetleri Ofisi'nden yapılabilmektedir.

» Belirtilmesi gereken hususlar

» Parsiyel (Ambardaki) yükün almış olduğu hizmetlerin bilgisi, (Muayene, Ambarda tartı)

»Müşteri kendi aracıyla tartı yaptıracaksa, bilgisinin verilmesi.