Mevzuatlar

Limanımızda gümrük denetim, gözetim ve gümrük işlemleri aşağıda belirtilen kanun, yönetmelik ve yönergeler kapsamında yürütülmektedir: