Güvenlik Politikamız

Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Ekibi olarak vizyon, misyon ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz “Güvenlik Yönetim Sistemi” ile dünya konteyner taşımacılığının bölgesel lojistik üssü olarak yüksek standartlarda liman hizmetleri sunmayı ve tüm paydaşlarımıza sürdürülebilir değer yaratmayı amaçlıyoruz;

• Güvenlik faaliyetlerimizi etik ilkelere, limancılık ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata, standartlara ve diğer şartlara uygun olarak gerçekleştirmeyi,

• Güvenlik önlemlerini, tüm paydaşların iş emniyetini tehlikeye atmaksızın, çalışmalarını asgari etkileyecek şekilde uygulamayı,

• Güvenlik önlemlerinin uygulanmasında, devlet güvenlik birimleri, ilgili kuruluşlar ve çevre kuruluşlar ile koordinasyon ve iş birliği içerisinde çalışmayı,

• Güncel güvenlik riskleri, güvenlik uygulamalarındaki gelişmeler ve şirket güvenlik politika / sistemlerini takip ederek sürekli iyileştirmeyi,

• Güvenlik faaliyetlerimizi etik ilkelere, limancılık ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata, standartlara ve diğer şartlara uygun olarak gerçekleştirmeyi,

• Gerektiğinde kriz/acil yönetim uygulamalarına süratle geçmeyi/destek vermeyi,

• Güvenlik araç, gereç, teçhizat ve sistemlerini bakımlı ve çalışır durumda tutmayı,

• Güvenlik personelini ve sistemlerini, eğitim, test, tatbikat ve denetlemelerle göreve her zaman hazır bulundurmayı, eksiklik ve zafiyetleri gidermeyi,

• Güvenlik personeli ve güvenlik sistemiyle, çalışanlar ile üçüncü şahıslar arasında güven duygusu oluşturmayı,

• Çalışanlara güvenlik bilinci eğitimleri vererek farkındalığı arttırmayı,

• Ulusal ve uluslararası yasalardan aldığı tüm yetkilerini zorunluluk ve dengeli güç kullanım prensiplerini dikkate alarak görev alanı içerisinde uygulamayı, taahhüt ediyoruz.

Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Ekibi olarak vizyon, misyon,değerlerimiz ile ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda oluşturduğumuz “Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi” kapsamında,dünya konteyner taşımacılığının bölgesel lojistik üssü olarak yüksek standartlarda liman hizmetleri sunmayı ve tüm paydaşlarımıza sürdürülebilir değer yaratmayı amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda;

• Faaliyetlerimizi mevzuata, etik ilkelere, limancılık ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirmeyi,

• Bilgi güvenliği konusunda liman hizmetleri yönetimi, alt yapısı ve teknolojileri konusunda kendimizi sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,

• Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişebilirliğini korumayı,

• Paydaşlarımızın bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı, yetkisiz erişime izin vermemeyi,

• Operasyonun tüm bileşenlerindeki bilgi güvenliği tehditlerini tanımlamak ve ortadan kaldırmak amacı ile tüm süreçlerde sistematik değerlendirme yapmayı,

• Teknolojik gelişmeler ve kuruluş içinde yaşadığımız deneyimler ile başka kuruluşlarda meydana gelen tehdit potansiyeli olan olaylar ile ilgili bilgileri temin ederek, kuruluş içinde riskleri değerlendirmeyi ve sistemlerin sürdürülebilirliğini sağlamayı,

• Yaptığımız işleri mükemmelleştirmek için müşteri beklentilerine en üst düzeyde hizmet edecek yaratıcı ve yenilikçi uygulamaları hayata geçirmeyi,

• Çalışanlarımızın farkındalığını arttırarak bilgi güvenliği gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı,

• Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı, sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

                                                                                                                                                                                                     Kaan ANUL
                                                                                                                                                                                                            CEO