Tehlikeli Yük İçeren Konteynırlar İçin Tespit / Muayene Randevusu Sırasında Hangi Evraklar İsteniyor?

•    Açma - Kapama Tutanağı (Muayene Memuru kaşe-imzalı)
•    Türkçe MSDS formu fotokopisi Müşteri Hizmetleri departmanımıza teslim edilecek (Firma kaşeli - imzalı)
•    MSDS formunun aslı elleçleme gününde CFS ye teslim edilecek.
•    MSDS formunu imzalayan kişinin imza sirküleri fotokopisi.( Firma Yetkilisi)
•    Beyanname fotokopisi (Devam formları dahil )
•    Konşimento fotokopisi.
•    Sahada Tespit / muayene işlemine katılacak gümrük komisyoncusunun veya firma çalışanın vekaletnamesi
    
Not: Evrakların en geç 16:00’a kadar Müşteri Hizmetleri Departmanımıza teslim edilmesi gerekmektedir.