Ticaret

Ticaret Şefi
Jülide ŞEN /
Ceren ÖZDEN / 

 1. Ticari Tarifeler (İhracat / İthalat / Diğer Hizmetler)
 2. İhracat ve Gemi Faturaları
 3. Bunun dışındaki her türlü ticari tarife işlemleri ve ticari talepler

Müşteri Hizmetleri

Müşteri Hizmetleri Müdürü
Naciye KARADAĞ / 
 1. İthalat komple çıkış / tespit / muayene işlemlerinin takibi
 2. İthalat randevularının alınması ve bunların takip edilmesi
 3. Hafta sonu gelen gemilerin yanaşma taleplerinin girilmesi
 4. Her türlü Müşteri şikâyetleri (operasyonel ve ticari)
 5. Her türlü müşteri faaliyetlerinin operasyona bildirilmesi
 6. Her türlü müşteri taleplerinin iletilmesi
 7. Müşteri şikâyetleri
 8. İş prosedürü ile ilgili olarak müşteriye konu ile ilgili olarak işlerin nasıl yapılacağının bildirilmesi

Ticaret

Erhan ERKEKER

0212 866 83 00 - D 8535


Operasyon ve Planlama Departmanları

Operasyon Müdürü
Alper ŞENEL

Operasyon Müdür Yardımcısı 
Mehmet KALKICI
Şafak AKGÜL
Zafer YILMAZ

 1. Gemi Güncel ETA Bilgileri
 2. Gemi ve konteyner Hasarları
 3. Gemilerin Yanaşma Durumları ve Yanaşma yerleri ile ilgili Bilgi (Rıhtım Planlaması)
 4. Geminin Operasyon süresi
 5. Gemilerin Tahmini bitiş zamanları

 1. Tahliye Talep Listeleri
 2. Yükleme Talep Listeleri
 3. Kapı Giriş Listeleri
 4. İç dolum Talepleri
 5. Cari çalışılan acente / firma talepleri

 1. Gemi Tahliye Bay planları
 2. Gemi Yükleme Bay Planları
 3. Gemi Shifting Planları
 4. Yükleme ve Tahliye EDI dosyaları
 5. Gemi kalkış EDI dosyaları

 1. Kantar talepleri

 1. İç Dolum operasyonları ( LCL)
 2. İç Dolum operasyonları ( FCL )
 3. Cep terminal ( gümrüksüz alan iç dolumlar )

Gümrük İşleri Departmanı

Gümrük İşleri Müdürü
Rasim YAŞAR

 1. Mal sundurma kabul işlemleri
 2. Mal sundurma teslim işlemleri
 3. Sundurma elleçleme,muayene,küşat,vb. işlemler 

 1. Özet beyan teslimi ve özet beyan işlemleri (İthalat)
 2. İhracat konteynerlerinin liman sahasından çıkış gümrük işlemleri
 3. Liman sahasından kara Terminaline Aktarma Yazısı işlemleri
 4. Devir İşlemleri
 5. Tasfiye yoluyla teslim işlemleri(İmha Çıkış,İhale Çıkış, vb)
 6. İthalat,ihracat,Transit,Aktarma çıkış işlemleri

Vezne (Ardiye) Departmanı

Departman Müdür Yardımcısı
Halil İbrahim ÇIRAK
 1. İthalat Komple Çıkış, Tahakkuk ve Faturalama İşlemleri
 2. Parsiyel Konteyner kapı çıkış İşlemleri
 3. Sundurma açık Yük Çıkış ve faturalama işlemleri
 4. İhracat Dolu Konteyner kapı Çıkış ve faturalama işlemleri
 5. İthalat konteynerlerine ait bütün yan hizmet tahakkuk ve faturalandırma
 6. Supalan Konteyner çıkış onayları ve faturalandırma

Finans Departmanı

Finans Müdür Yardımcısı
Yücel KÜÇÜK
+90 212 866 8331 - D 8241
 1. Cari hesap bilgileri ve kontrolü
 2. Fatura iptal ve iadeler
 3. Ambar depo çeklerinin çözümleri